fbpx
Nantha & Associates Chính sách bảo mật2017-10-11T06:13:33-08:00

Privacy Policy

Cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn

Nantha & Associates cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và sẽ xử lý tất cả các thông tin mà bạn cung cấp thông qua trang web Nantha & Associates, bao gồm thông tin đăng ký của bạn, với sự tôn trọng tối đa. Nantha & Associates tiến hành công việc một cách tỉ mỉ để đảm bảo rằng đã thực hiện tất cả các biện pháp hành chính và kỹ thuật phù hợp để ngăn chặn việc sử dụng trái phép các thông tin nhận dạng cá nhân của bạn và để ngăn ngừa bất kỳ sự mất mát ngẫu nhiên hoặc phá hoại hoặc gây tổn hại cho các thông tin đó. Nantha & Associates sẽ không bán hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba không liên kết, ngoại trừ theo “Chính sách Bảo mật” này.

THU THẬP THÔNG TIN

  1. Trang web Nantha & Associates thu thập thông tin nhất định về khách truy cập, ngay cả khi họ không đăng nhập. Nantha & Associates có thể ghi lại địa chỉ IP của bạn, URL của các trang web và các trang mà bạn truy cập (trước, trong và sau chuyến thăm của bạn đến trang web của Công ty), thời gian và ngày của các lần truy cập, thông tin về phần cứng và phần mềm máy tính mà bạn sử dụng và các thông tin khác có thể có. Ngoài ra, Nantha & Associates có thể đặt “cookie” trên máy tính của bạn để nhận ra bạn trong những lần truy cập tiếp theo để cho phép Nantha & Associates tăng cường trải nghiệm duyệt web của bạn, đồng thời thu thập thông tin bổ sung về bạn. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình hoặc sử dụng các cách thức khác để ngăn chặn cookie được đặt trên máy tính của mình nhưng làm như vậy có thể làm giảm các tính năng và trải nghiệm duyệt web của bạn sẽ ít tính cá nhân hóa hơn.
  2. Nantha & Associates có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin bổ sung về bản thân, bao gồm tên, thông tin liên lạc, tổ chức của bạn và một số thông tin khác mà Nantha & Associates có thể sử dụng để xác định bạn. Nếu bạn chọn không cung cấp các thông tin trên, bạn có thể không được phép truy cập vào các tính năng, nội dung hoặc dịch vụ của Nantha & Associates.

SỬ DỤNG THÔNG TIN

  1. Nantha & Associates sử dụng thông tin thu thập được về bạn để cải thiện trải nghiệm duyệt web bằng cách cá nhân hoá các trang Web của Công ty theo hướng quan tâm của bạn, đồng thời giúp Nantha & Associates chọn nội dung và dịch vụ mà bạn có thể thấy thú vị và hữu ích. Thông tin về nội dung bạn truy cập và các dịch vụ bạn sử dụng có thể được sử dụng đơn lẻ hoặc kết hợp với thông tin thu thập từ những người dùng khác để giúp Nantha & Associates điều chỉnh trang web Nantha & Associates và các sản phẩm, dịch vụ phù hợp hơn với nhu cầu và sở thích của bạn và người dùng khác.
  2. Thông tin mà bạn cung cấp cũng có thể được sử dụng như một phần nỗ lực của Nantha & Associates để thông báo cho bạn về các sự kiện, các sản phẩm, dịch vụ mà bạn có thể quan tâm. Trong một số trường hợp, Nantha & Associates có thể liên hệ với bạn qua thông tin từ bên thứ ba được lựa chọn cẩn thận, nhưng Nantha & Associates sẽ không cung cấp thông tin cho bên thứ ba cho các mục đích đó. Trong các trường hợp khác, thông tin của bạn có thể được chia sẻ với bên thứ ba theo quy trình xem xét việc chia sẻ đó mà bạn bắt đầu một cách có chủ ý.
  3. Nantha & Associates có quyền tiết lộ bất kỳ thông tin nào có được thông qua trang web Nantha & Associates cho các cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý phù hợp, nếu được luật pháp hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ nào yêu cầu.

CHUYỂN ĐỔI THÔNG TIN

Đôi khi, Nantha & Associates có thể tiết lộ thông tin về bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ được lựa chọn cẩn thận mà Nantha & Associates tham gia để lưu trữ trang web Nantha & Associates hoặc cung cấp các dịch vụ khác. Nantha & Associates sẽ yêu cầu tất cả các nhà cung cấp dịch vụ đó sử dụng thông tin chỉ để cung cấp các dịch vụ được chỉ định và nếu không thì phải tuân thủ các yêu cầu của Chính sách Bảo mật này. Trừ khi được quy định trong Chính sách Bảo mật này, Nantha & Associates sẽ không cung cấp thông tin của bạn cho các bên thứ ba vì bất kỳ mục đích nào khác, bao gồm cả mục đích tiếp thị.

DỊCH VỤ BỔ SUNG

Thỉnh thoảng, Nantha & Associates có thể cung cấp các dịch vụ bổ sung thông qua trang web Nantha & Associates. Trong một số trường hợp, các dịch vụ bổ sung có thể tùy thuộc vào các điều khoản sử dụng thay thế (như được xác định bởi Nantha & Associates) và việc bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào như vậy sẽ tạo thành sự chấp nhận của bạn đối với các điều khoản sử dụng thay thế đó. Nếu không có quy định khác, các điều khoản sử dụng thay thế này sẽ được áp dụng để bổ sung thỏa thuận này và trong bất kỳ điều khoản mâu thuẫn nào, thỏa thuận này sẽ điều chỉnh đối với các trang web, nội dung và dịch vụ của Nantha & Associates, ngoại trừ các dịch vụ được đề cập rõ ràng, và chỉ trong phạm vi được xác định rõ ràng, bằng các điều khoản thay thế như vậy.

THÔNG TIN ĐƯỢC GỬI QUA TRANG WEB KHÔNG ĐƯỢC ĐẢM BẢO AN TOÀN

Bất kỳ thông tin nào được gửi đến công ty bằng Internet email hoặc qua trang Web sẽ không được đảm bảo an toàn và được thực hiện trên cơ sở không bảo mật. Bất kỳ thông tin nào bạn gửi cho Nantha & Associates qua Internet, thông qua trang web của Nantha & Associates hoặc qua email được thực hiện trên cơ sở bạn chịu mọi rủi ro.

VIỆC GỬI THÔNG TIN KHÔNG LÀM HÌNH THÀNH MỐI QUAN HỆ GIỮA LUẬT SƯ & KHÁCH HÀNG

Việc truyền tải thông tin từ trang Web này không tạo ra mối quan hệ giữa luật sư – khách hàng giữa bạn và Nantha & Associates, cũng không phải điều đó được dự định làm như vậy. Việc truyền tải trang web, một phần hay toàn bộ, và/hoặc bất kỳ cách liên lạc nào với chúng tôi qua e-mail qua trang này không cấu thành hay tạo ra mối quan hệ giữa luật sư – khách hàng giữa Nantha & Associates và bất kỳ người nhận nào.