fbpx
Điều khoản dịch vụ của Nantha & Associates2017-10-11T12:37:13-08:00

Điều khoản Dịch vụ

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM

Thông tin được cung cấp trên trang web Nantha & Associates không nhằm mục đích tư vấn pháp lý, mà chỉ đơn thuần là truyền đạt thông tin chung liên quan đến các vấn đề pháp lý thường gặp phải. Thông tin này không nhằm tạo mối quan hệ pháp lý giữa Nantha & Associates hoặc bất kỳ luật sư và người sử dụng nào. Việc truyền và nhận các tài liệu trên trang web này sẽ không tạo ra mối quan hệ giữa luật sư và khách hàng giữa người gửi và người nhận.

Thông tin không đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc hiện hành. Chúng tôi không bảo đảm, bày tỏ hay ngụ ý, về tính chính xác hoặc độ tin cậy của thông tin tại trang web này hoặc tại bất kỳ trang web khác mà trang web này được liên kết.

Xin lưu ý rằng các kết quả thu hồi là khác nhau đối với mỗi khách hàng. Số tiền thu hồi trong từng trường hợp phản ánh các sự kiện cụ thể của trường hợp đó. Hơn nữa, khoản thu hồi trong các trường hợp trong quá khứ không phải là sự đảm bảo cho kết quả trong tương lai.
Không có hình ảnh của khách hàng trên trang web này. Hình ảnh được sử dụng trên trang web này đã được mua từ các công ty nhiếp ảnh.

Trang web này không nhằm tạo ra và không tạo ra mối quan hệ luật sư – khách hàng giữa người dùng và Nantha & Associates. Một mối quan hệ luật sư – khách hàng theo chúng tôi không thể được hình thành bằng cách đọc thông tin tại trang web này. Cách duy nhất để trở thành khách hàng của chúng tôi là thông qua sự thỏa thuận của đôi bên trong một hợp đồng (lá thư) chính thức. Trang web này không mồi chài khách hàng và không đề xuất bất kỳ loại giao dịch nào. Bạn không nên hành động hoặc dựa vào bất kỳ thông tin nào tại trang web này mà không tìm đến sự tư vấn của luật sư. Việc xác định xem bạn cần dịch vụ pháp lý nào và lựa chọn luật sư phù hợp là điều rất quan trọng vì vậy không nên dựa vào thông tin trên các trang web hoặc những lời quảng cáo.

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP DỰA TRÊN CƠ SỞ “HIỆN TẠI”“CÓ SẴN” VÀ VĂN PHÒNG LUẬT CỦA NANTHA & ASSOCIATES TỪ CHỐI TẤT CẢ MỌI SỰ BẢO ĐẢM, BAO GỒM CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, SỰ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, VÀ KHÔNG VI PHẠM.

NANTHA & ASSOCIATES TỪ CHỐI MỌI TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ SỰ MẤT MÁT, THƯƠNG TÍCH, KHIẾU NẠI, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC THIỆT HẠI CỦA BẤT KỲ HẬU QUẢ NÀO PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN (A) BẤT KỲ LỖI SAI HOẶC THIẾU SÓT TRONG PHẦN NỘI DUNG CỦA TRANG WEB NÀY, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC LỖI KỸ THUẬT VÀ SAI SÓT TRONG VIỆC ĐÁNH MÁY, (B) BẤT KỲ TRANG WEB THỨ BA NÀO HOẶC CÁC NỘI DUNG TRONG TRANG WEB ĐÓ TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB NÀY, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ LỖI SAI HOĂC THIẾU SÓT NÀO TRONG ĐÓ, (C) TÌNH TRẠNG KHÔNG THỂ TRUY CẬP ĐƯỢC CỦA TRANG WEB NÀY HOẶC BẤT KỲ PHẦN NỘI DUNG NÀO CỦA TRANG WEB (D) VIỆC BẠN TRUY CẬP TRANG WEB NÀY HOẶC (E) VIỆC BẠN SỬ DỤNG BẤT KỲ THIẾT BỊ, PHẦN MỀM NÀO KẾT NỐI ĐẾN TRANG WEB NÀY.

THÔNG TIN CÁ NHÂN GIAO DỊCH TRÊN WEBSITE

Bất kỳ thông tin nào bạn gửi cho chúng tôi thông qua biểu mẫu liên hệ trực tuyến hoặc tin nhắn email đều có thể không được bảo mật hoặc bí mật về mặt pháp lý. Nantha & Associates cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của người truy cập trang web, bao gồm thông qua việc sử dụng bức tường lửa và các biện pháp an ninh khác trên các máy chủ của chúng tôi. Tuy nhiên, không có hệ thống nào được bảo mật 100 phần trăm và bạn nên xem xét điều này khi gửi dữ liệu cá nhân hoặc bí mật về bản thân bạn trên bất kỳ trang web nào, kể cả trang web này.
Ngoài ra, trong khi trang web không thu thập tên, địa chỉ email hoặc thông tin tương tự về bạn mà không có sự đồng ý hoặc nhận thức của bạn, trang web sẽ cho phép bạn tự nguyện gửi dữ liệu về bản thân bạn cho chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ được yêu cầu. Thông tin thu thập có thể được tích hợp vào cơ sở dữ liệu gửi thư của chúng tôi nhưng sẽ không được bán cho các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị. Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi các tệp tin của chúng tôi.

Nếu bạn quan tâm đến việc chúng tôi đại diện cho bạn, bạn nên gọi cho chúng tôi và sắp xếp một cuộc họp để chúng tôi có thể xác định liệu rằng đối với vấn đề của bạn thì chúng tôi có sẵn sàng hoặc có thể đồng ý đại diện pháp lý cho bạn hay không. Chúng tôi sẽ không thực hiện việc quyết định này qua email.

Số điện thoại của văn phòng chúng tôi được liệt kê trong trang web này. Chúng tôi được quyền từ chối bất kỳ việc đại diện nào. Chúng tôi có thể buộc phải từ chối việc đại diện nếu nó tạo ra xung đột lợi ích với các khách hàng khác của chúng tôi.

THẨM QUYỀN HÀNH NGHỀ

Nantha & Associates là một công ty luật ở tiểu bang California. Luôn trực tiếp xác nhận với luật sư cá nhân, người mà bạn liên hệ xem họ có hành nghề loại luật mà bạn cần trợ giúp hay không.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CÓ THỂ ĐƯỢC THAY ĐỔI BỞI CÔNG TY

Nantha & Associates định kỳ thay đổi, bổ sung, hoặc cập nhật các tài liệu trong trang web này mà không cần thông báo. Nantha & Associates không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hay thiếu sót nào trong nội dung của trang web này. Việc bạn sử dụng trang web này là rủi ro của riêng bạn. Không có trường hợp nào Nantha & Associates hoặc bất kỳ bên nào khác liên quan đến việc tạo, sản xuất hoặc chuyển giao trang web này sẽ phải chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc hậu quả nào phát sinh từ việc bạn truy cập, hoặc sử dụng, trang web này.

TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Trang web này đôi khi có chứa những liên kết đến trang web của bên thứ ba để thuận tiện cho người truy cập trang web của chúng tôi. Nantha & Associates không xác nhận bất kỳ trang web thứ ba nào và không có ý định hàm ý sự liên quan giữa công ty và những bên liên quan. Hơn nữa, Nantha & Associates không kiểm soát các trang web của bên thứ ba và không cho là các chính sách và thông lệ của họ sẽ phù hợp với các Điều khoản Sử dụng này. Nếu bạn sử dụng bất kỳ liên kết nào đến các trang web không được duy trì bởi Nantha & Associates, bạn tự chịu rủi ro của mình. Nantha & Associates không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc tính khả dụng của bất kỳ trang web nào được liên kết nào. Các liên kết này chỉ được cung cấp như là sự tiện lợi cho người nhận.

YÊU CẦU PHÁP LÝ VÀ ĐẠO ĐỨC

Nantha & Associates luôn cố gắng tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý và đạo đức trong việc biên soạn trang web này. Chúng tôi không giới thiệu đến khách hàng dựa trên việc họ xem xét bất kỳ phần nào của trang web này mà không tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc đạo đức.
Nếu theo các quy tắc trách nhiệm nghề nghiệp của cơ quan thẩm quyền yêu cầu chúng tôi chỉ rõ văn phòng chính hoặc luật sư chịu trách nhiệm về trang web này, Nantha & Associates chỉ định văn phòng của chúng tôi tại 4226 E. La Palma Ave, Anaheim, CA 92807 và số điện thoại là 714 -866-0412.
 

DANH SÁCH CÁC LUẬT SƯ

Thông tin trong thư mục luật sư được cung cấp bởi những người nằm trong danh sách. Nantha & Associates không bảo đảm tính hợp lệ của thông tin, cũng không đảm bảo chất lượng của sản phẩm dịch vụ. Việc xác định nhu cầu về dịch vụ pháp lý và việc lựa chọn một luật sư là những quyết định vô cùng quan trọng, vì vậy không nên chỉ dựa trên các lời quảng cáo hoặc tự tuyên bố chuyên môn của các chuyên gia. Nantha & Associates không xem xét đánh giá lại nội dung của danh sách, được cung cấp bởi những người nằm trong danh sách hoặc bất kỳ liên kết nào; Nantha & Associates không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào có trong các trang web được liên kết hoặc được cung cấp bởi những người trong danh sách.
Việc mô tả hoặc chỉ dẫn về giới hạn hành nghề của một luật sư không có nghĩa là một cơ quan hoặc hội đồng nào đó đã chứng nhận luật sư đó như một chuyên gia hoặc tinh thông trong bất kỳ lĩnh vực hành nghề luật nào được chỉ định, cũng không có nghĩa là luật sư đó nhất thiết là tinh thông, thành thạo hơn những luật sư khác.
Tất cả các khách hàng tiềm năng đều được thúc đẩy tiến hành điều tra độc lập và đánh giá bất kỳ luật sư nào mà họ đang xem xét lựa chọn.

QUYỀN SỞ HỮU, GIẤY PHÉP VÀ GIỚI HẠN S Ử DỤNG

Giữa Nantha & Associates và bạn, tất cả các quyền, danh nghĩa và lợi ích (bao gồm tất cả bản quyền, thương hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác) trong trang web này thuộc về Công ty Nantha & Associates, nhà cấp phép, hoặc người đăng ký. Ngoài ra, tên, hình ảnh, logo và biểu tượng xác định các sản phẩm và dịch vụ của Nantha & Associates ở nhiều quốc gia là nhãn hiệu độc quyền của Nantha & Associates và/hoặc của các công ty con hoặc chi nhánh. Trừ những quy định rõ ràng dưới đây, không có điều gì chứa trong tài liệu này sẽ được hiểu là đưa ra bất kỳ giấy phép hoặc quyền nào, theo ngụ ý, chống đối hay bằng cách nào khác, theo bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác.

Bạn được cấp giấy phép không giới hạn, không thể chuyển nhượng, hạn chế xem và sử dụng các thông tin lấy từ trang web này được cung cấp cho mục đích cá nhân, thông tin, không nhằm mục đích thương mại của bạn và miễn là bạn không xóa hoặc làm mờ thông báo bản quyền hoặc các thông báo khác. Trừ khi được nêu rõ ở trên, không có phần nào của trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các tài liệu lấy từ đó và mã nguồn, có thể được sao chép, tái xuất bản, sao chép, truyền tải hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào. Không có trường hợp nào, các tài liệu từ trang web này được lưu giữ trong bất kỳ hệ thống lưu trữ và hệ thống phục hồi mà không có sự cho phép bằng văn bản của Nantha & Associates.

Việc sử dụng, nhân bản, hoặc tiết lộ bởi Chính phủ Hoa Kỳ chịu sự chi phối của những quy định về sự hạn chế được đề ra trong DFARS 252.227-7013 (c) 1) (ii) và FAR 52.227-19.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Bên được bảo vệ (như được định nghĩa dưới đây) sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm nhưng không giới hạn, phí luật sư và lợi nhuận bị mất hoặc các khoản tiết kiệm) hậu quả phát sinh từ hoặc liên quan đến trang web này, bao gồm nội dung của nó, bất kể sự sơ suất của bất kỳ bên được bảo vệ nào. “Bên được bảo vệ” có nghĩa là Nantha & Associates, các chi nhánh, người đăng ký và bất kỳ nhân viên, giám đốc, nhân viên, nhà thầu phụ, đại lý, người kế nhiệm.

CÁC LUẬT ÁP DỤNG TRONG TRƯỜNG HỢP TRANH CHẤP; THẨM QUYỀN

Các Điều khoản Sử dụng này sẽ được chi phối và được hiểu theo luật của Tiểu bang California, Hoa Kỳ, vì chúng áp dụng cho các thỏa thuận được thực hiện và chỉ được thi hành ở đó. Các tranh chấp phát sinh dưới đây sẽ tùy thuộc vào quyền xét xử của các tòa án liên bang Hoa Kỳ và/hoặc các tòa án tiểu bang California và do đó thẩm quyền chỉ dừng ở phạm vi California, Hoa Kỳ.

TOÀN BỘ THỎA THUẬN; HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

Các Điều khoản Sử dụng này được hợp thành bời các thông báo, thông tin có trên trang web này và tạo thành toàn bộ thỏa thuận liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng trang web này. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ được coi là tách biệt với các điều khoản còn lại và sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực và tính thực thi của chúng.

Tài liệu có sẵn trong trang web Nantha & Associates được bảo vệ bởi luật bản quyền. Tất cả các quyền được bảo lưu.